சனி, 26 ஆகஸ்ட், 2017

கண்டிஷனல் கரு 03.
இது மூன்றாவது க க க . 

கண்டிஷன்கள் ரொம்ப சிம்பிள். கதையை எப்படி ஆரம்பிக்கவேண்டும், இடையில் என்ன வரவேண்டும், முடிவு வரிகள் என்ன என்று சொல்லிவிட்டோம். தலைப்பு, கதாபாத்திரங்கள், நடை, உடை, பாவனா (!) எல்லாம் உங்கள் கற்பனைக் குதிரைக்குச் சொந்தம்! ஆரம்பம் : 


பஸ் அந்த நிறுத்தத்திலிருந்து, நடத்துனர் விசில் சத்தம் கேட்டதும் கிளம்பியது. அவர்கள் அதில் இருந்தார்கள்.

நடுவே: 

ரயில்  வந்து அந்த ஸ்டேஷனில் நின்றது. அவர்கள் காத்திருந்தார்கள்.
முடிவில் : 


விமானம் ஓடு பாதையில் வேகமாக ஓடி நின்றது. அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை!