வெள்ளி, 24 நவம்பர், 2017

எண்ணெய் அன்பு ! க க க போ 5


விளம்பரப் படத்தைப் பாருங்கள். 

இதில் வரும் சம்பவங்கள்  காட்சிகள்  அடிப்படையில்  ஒரு கதை எழுதவேண்டும்.  

எல்லா சம்பவங்கள் / காட்சிகள் கதையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பது இல்லை. 

எழுதுங்க, எழுதுங்க. 

மற்ற கண்டிஷன்கள் வழக்கம் போல்!