திங்கள், 24 மே, 2010

படைப்பாளிகள் 08 ரோஜா : கு கு

வம்பு வேண்டாம் எங்கள் பிளாக். இதோ நான் வரைந்ததையும் அனுப்பிவிட்டேன். அன்புடன்: குரோம்பேட்டைக் குறும்பன்.

1 கருத்து: